Kundfokus

Kunden. Först som sist.

Research


Vi börjar alltid med förståelsen av våra kunder och våra kunders kunder. Vad vill de och vad vet de inte att de saknar? Vi går igenom befintligt material och kompletterar med intevjuer och enkäter.

Försäljning


Vi överbryggar skillnaderna mellan marknadsföring och försäljning och ser till att leverera konkret och riktiga resultat. Vi ger er bättre utväxling på försäljningsinsatserna.

Marknadsföring


Vi ser över varumärket och bygger marknadsplaner som vi kan hjälpa till att leverera. Vilka kanaler fungerar bäst för målgrupperna och vilket innehåll på hemsidor, sociala media och nyhetsbrev?

Mätning


Förtroende är bra men kontroll är bättre. Hur levererar de olika insatserna och hur ska vi skruva på marknadsföringen och de kanaler som vi själva kontrollerar för att ge bästa resultat?

unsplash