Gör det svåra enklare

Att driva en framgångsrik verksamhet är förenat med många svåra valsituationer. Produkter och tjänster ska skapas, omformas och anpassas. Kommunikations-planer ska skrivas och genomföras. Kampanjer ska rullas ut. Och någon gång emellanåt kan det vara klokt att lämna skrivbordet ett tag och prata med kunderna…

Vi utgår alltid från kundernas utgångspunkt och behov och ger er ett externt perspektiv – det vi kallar insikt utifrån.

Slå en signal så berättar vi mer – ring Mats Olsson på 070-305 10 02 eller skicka ett mail till info@sicinsight.se.

 

Alla stolta pristagare

Årets Bank 2015

Så var det dags för årets höjdpunkt inom bankvärlden: priserna till bankerna som delas ut av Privata Affärer. Även i år var Mats Olsson med som enda externa jurymedlemmen. Grattis Länsförsäkringar Bank till stora priset och Avanza, Carnegie, ICAbanken, Marginalen Bank, Skandia (x 2) och Nordnets Gunther Mårder!

http://www.privataaffarer.se/nyheter/har-ar-arets-bank-711005

Omslag PA 1412 skuret

Private Banking Insight 2014

Igår kväll presenterade vi vår rankning av de åtta största aktörerna inom den svenska Private Bankingen vid Privata Affärers Temakväll.

Private Banking Insight 2014 Sammanfattning.001

Vann gjorde Carnegie Privatbank precis som för två år sedan och två kom Danske Bank, precis som för två år sedan. Det är en stor skillnad mellan dessa två aktörer och de övriga som kommer tydligt längre ned i rangordningen.

Vi genomförde åtta kundbesök på tre orter (Göteborg, Malmö och Stockholm) precis som tidigare år och precis som tidigare år var det åtta olika aktörer vi besökte. Nytt var däremot att vi bytte ut Erik Penser Bank som bara har verksamhet i Stockholm mot Söderberg & Partner. I de flesta fall bestod varje ”mystery shopper”-kontakt av två besök hos respektive bank, så fler än 100 olika besök genomfördes och dokumenterades noga.

Detaljerad information om de olika resultaten och information om de olika aktörernas prislistor och förvaltningsmodeller finns i vår rapport som vi gärna berättar närmare om vid kontakt.

Solberg2014

Företagskommunikation och hållbarhet

Den 20 och 21 maj föreläste Mats på Årsredovisningsdagen i Stockholm respektive Göteborg på Solbergs årliga och populära evenemang till stort jubel.

Det var ett par av Future Foundations trender som har stor inverkan på företagens kommunikation som presenterades. The Death of Risk visar hur ökat globalt välstånd leder till högre utbildning och en växande medelklass och hur detta leder till ökad riskaversion, hur riskminimeringen blir en ny moral. Mobile First handlar om hur konsumenter har sin smart phone som förstaval – det verktyg man förväntar sig att kunna använda till all kommunikation och interaktion även med företag.
Konsumenternas förväntningar på ökad öppenhet och spårbarhet när det gäller företags produkter och tjänster skildrades i Managed Transaparancy och i trenden The Good Company är det också tydligt att förväntningarna på bolagen har ändrats de senaste åren när vi rört oss från marknadsliberal uppfattning om aktieägarvärde som överskuggande mål till en mer kollektivistisk uppfattning att företag måste vara till nytta för samhället och att vi förväntar oss mer Soft Power – att bolagen blir ödmjukare och mer diplomatiska och tar sitt ansvar när något blir fel och då ber om ursäkt offentligt. Corporate social responsibility har blivit något konsumenter förväntar sig, hygienvariabler.

 

image

Positioner Banker och Kapitalförvaltare

Jag kan inte undanhålla er en bild som visar hur Privata Affärers välinformerade och förmögna läsare målar upp bilden av några olika aktörer på den svenska marknaden. På den lodräta axeln hittar vi hur många procent av läsarna som bedömer att de har en kännedom på nivå 4 och 5 på en 5-gradig skala och på den lodräta axeln är det 4 och 5 i förtroende som redovisas.

Att Handelsbanken ligger i topp avseende kännedom och förtroende är kanske inte så förvånande, särskilt inte eftersom vi belönade dem med Årets Bank 2013 för andra året i rad. SEB tycks också ha lyckats att etablera sig bland dessa förmögna kunder om än med svagare resultat avseende förtroendet.

Swedbank och Nordea levererar inte så bra och Länsförsäkringar är där och nafsar dem i bakhasorna. Det är lite förvånande att Danske Bank ligger i bakvattnet efter Länsförsäkringar och att Carnegie hamnar på samma nivå. Intressant eller hur?

något annat att fundera på är varför Max Matthiessen och Söderberg &  Partners når så låga resultat. Kan det vara så att relationen med en försäkringsförmedlare är svagare än en relation med en bank? Maxarna är rejält omkörda av Söderbergarna i alla fall.

Ännu ett år i juryn för Årets Bank

I år delade vi ut priset till andra året i rad till Handelsbanken med motivationen: ”Den stora banken som även ser de små behoven hos sina kunder”.
De andra priserna och motiveringarna var följande:

Årets bankprofil – Robert Bergqvist, SEB.
”Han gör så att de svåra ekonomiska frågorna går att förstå.”

Årets uppstickare – Skandia.
”Utmanar med ett fullsortiment och praktiska verktyg som får kunderna att koppla greppet om sin ekonomi.”

Årets studentbank – ICA-banken.
”Här får studenterna vad de behöver – mat med dubbel bonus och rabatt. Plus bästa kortet på resan.”

Årets småföretagarbank – SEB.
”År efter år överraskar denna bank med vässat ubud för småföretagarna.”

Banken för alla – Swedbank, som satsar för att funktionshindrade ska få samma service, bland annat med verktyg för synskadade.
”Tydlig och bra ambition att ge samma service till alla oavsett funktionshinder”.

Årets lokala bank – Roslagens sparbank, som utbildar unga i privatekonomi.
”I Roslagens famn hittar vi en pigg liten vinnare som tar stort socialt ansvar.”

Årets Innovation – Avanza.
”Banken levererar smarta erbjudanden som sätter press på konkurrenterna. Nu även inom bolån.”

 

future-foundation

Nordiskt perspektiv på globala trender

 

Världens skarpaste trendspanare, det Londonbaserade företaget Future Foundation expanderar till Norden efter sin etablering i New York.

Nu råder Future Foundation bot på att vi inte haft möjlighet att följa nordiska konsumenttrender och -insikter i förhållande till stora globala trender. Vi kommer att hjälpa bolaget att nå målet att bli en äkta lokal partner som får kunderna att nå affärsmässiga framgångar genom framtidsorienterade insikter.

Bolaget drivs av grundtanken att sammansmälta ”vetenskap och kreativitet” med basen i sitt kvantitativa och kvalitativa undersökningsprogram från över 25 länder och trendspotters från mer än 55 länder.

Future Foundation härstammar ursprungligen från Experian, men köptes ut av ledningen 2009. Bland bolagets 200 kunder finns bland annat IKEA, Coca-Cola, L’Oréal, Tesco, Barclays Group, HSBC, BBC, 3, E.ON, BP, BBDO och Publicis.

 

Privata Banker, Privata Affärer och privata reflektioner

På onsdagen den 10 april ska vi prata vid Privata Affärers seminarium om Private Banking: Låt förmögenheten växa. Det blir lite om bakgrunden till den svenska private banking-marknaden och en hel del om vad presumtiva kunder ska hålla ögonen på.

Rubriken är: Så ställer du rätt frågor om Private Banking. Ett par bra frågor är: Varför och I vems intresse?

Årets Bank 2012

I slutet på förra året var det dags att belöna Årets bank-vinnarna. Som jurymedlem höll sig naturligtvis vår egen Mats framme när det var dags att fotografera…

Tisdagen den 29 januari 2013 utser Privata Affärer Årets Fond och då är Mats på plats igen och presenterar hur prenumeranterna ser på finansmarknaden.

Private Banking-undersökningen

I Privata Affärer nummer 12 är huvudartikeln baserad på vår undersökning Private Banking Insight 2012. Precis som i förra undersökningen vi publicerade i Affärsvärlden för två år sedan, hamnar Carnegie Privatbank i toppen, men nu så hotas de av årets ”dark horse” Danske Bank Private Banking som reser sig från en sistplats(!).

Läs mer på Privata Affärer: http://www.privataaffarer.se/nyheter/vi-granskar-private-banking-460633

Banktankar: I’m a qualified brain surgeon! I only do this job because I like being my own boss!

Från Monty Python’s ursprungliga ”Pet Shop Sketch” från ”Full Frontal Nudity” i seriens första omgång.

Är man van att prata med potentiella kunder ansikte-mot-ansikte, det kan gälla såväl pålästa professionella institutionella kunder som mindre intresserade och kunniga privatpersoner, är man också van att anpassa sina erbjudanden: det kan vara att man lägger till något extra som får ingå i erbjudandet eller att man ger en rabatt, tidsmässigt begränsad eller ej.

När man sitter så nära kunderna odlas ett närsynt perspektiv som kan vara mycket positivt: jag tycker mig veta hur min kund kommer att reagera på olika framtida erbjudanden vilket gör att jag kan välja att närma mig olika personer på olika sätt: att erbjuda det ena erbjudandet till en person men inte till den andra. Så långt är allt gott och väl. Men det uppstår ett problem den dag då man behöver gå från den närsynta relationen till ett helikopterperspektiv – då man behöver göra strategiska bedömningar av en hel marknad. Och låt oss inse att de flesta inte klarar av att göra denna ganska hisnande resa: att på ett ögonblick resa sig från perspektivet som ligger en centimeter från kunden till att färdas på en marschhöjd av 10 000 meter.

Om ledningsgrupperna består av närsynta kundansvariga kan det bli svårt att generalisera och att lyfta blicken med påtagliga problem när det gäller att få till en mer maskinell bearbetning av kunderna och de potentiella kunderna – ibland kan man inte betrakta de enskilda träden utan behöver betrakta hela skogen och kanske bedöma vilka trädslag som den består av, alltså genomföra en segmentering.

Den segmentering som idag är förhärskande inom private banking är inte bara osofistikerad, den är är direkt obegåvad och begränsar lönsamhetsmöjligheterna. Idag väljer man framförallt att titta på två faktorer: kapitalstorlek och intäkter. En kund med stor portfölj som lämnar höga intäkter till banken får en bättre behandling än en kund med mindre tillgångar som genererar lägre intäkter till banken. Förutom att det här leder till att man emellanåt behandlar kunder i vissa depåspann likadant, oavsett om de är aktieintresserade pensionerade börsbolagsdirektörer eller ekonomiskt ointresserade ensamstående mödrar, så riskerar man att missa att locka över kapital från andra banker, då kundsegmenteringen styrs av hur mycket pengar man har enbart på den egna banken.

En riktig segmentering utgår från mjukare faktorer och allra helst från värderingar – de ändras inte så mycket med tiden även om levnadssituationerna förändras. Just livssituationen, i vilken livsfas man befinner sig är också ett populärt sätt att segmentera och kan underlätta när man ska skapa och sälja produkter – det är troligare att en pensionär är mer intresserad av spara till barnbarn än att en student över huvudtaget har några sparmedel. Ytterligare ett sätt att segmentera hör samman med kommunikationen: på vilket sätt vill man kommunicera, i vilka kanaler är man nåbar och vilken ton förväntar man sig?

När det gäller Private Banking finns mycket information och kunskap om kunderna nedlagrat i rådgivarnas minnesbankar som sällan är fysiskt dokumenterad eller segmenterad. Förutom att det innebär missade möjligheter till effektivare kundarbetare med åtföljande ökade intäktsmöjligheter leder det sannolikt till slappare disciplin: det blir behagligare för rådgivarna.

Kombinerar vi detta med risken inom de stora bankerna att personalen vid Private Banking blir bortskämd: de är vana att hantera ett ständigt flöde av kunder som hittas av kontorsverksamheten och som sedan flyttas högre upp i näringskedjan och ska förädlas. Det gäller att hålla arbetsstyrkan på tårna – att hålla dem hungriga, så att de inte rynkar på kunder som har mindre än en miljard i portföljen. Det kan vara klokt av bankerna att tvinga all personal att regelbundet genomföra något många av dem har en instinktivt ogillande inför: att genomföra ”cold calls”; dels för att försöka få in nya kunder men kanske framförallt för att hålla rådgivarna i tacksamhet för att de vanligtvis slipper…

Utan tydlig disciplin kan ingen hindra mig att vara min egen boss och sköta mina kunder som jag vill… Är det vad banken vill? Är det vad min kund vill?